Tisztelt Ügyfelünk!

Ez úton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy 2018. május 25. napjától alkalmazandó az új EU-s Általános Adatvédelmi Rendelet (röviden: GDPR). Az új jogszabályban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében Új Adatkezelési Tájékoztatót készítettünk, amelyben egy helyen megtalál minden releváns információt arról, hogy hogyan kezeljük adatait, amikor a Pátria Takarékszövetkezet szolgáltatásait – akár személyesen bankfiókjainkban, akár internetes felületen – igénybe veszi. Megtudhatja, hogy Önnel kapcsolatban milyen személyes adatokat kezelünk, hogyan használjuk fel és kivel osztjuk meg azokat, hogyan biztosítjuk személyes adatainak védelmét, valamint azt is, hogy Önnek milyen adatvédelmi jogai vannak és ezen jogait hogyan tudja érvényesíteni.

Javasoljuk, hogy olvassa el az Új Adatkezelési Tájékoztatót, amely az alábbi linkre történő kattintással elérhető:

Adatkezelési Tájékoztató

Az Új Adatkezelési Tájékoztatót honlapunkon (www.patriatakarek.hu) is közzétettük, hogy bármikor legyen lehetősége elolvasni.
  1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Agrárfinanszírozás
  4. Hiteltermékek
  5. Takarék Termőföldvásárlási kölcsön

Takarék Termőföldvásárlási kölcsön

A termék lehetőséget biztosít a Nemzeti Földalap által kiírt termőföld árveréseken megvásárolni kívánt termőföldek finanszírozására.

A kölcsönt igényelhetik: a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerint helyben lakó, földművesnek minősülő, magyar állampolgárságú természetes személyek (őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdaság).

 

A kölcsön összege a termőföld aukciós kikiáltási árának maximum 120 %-a lehet. Ettől magasabb összeg kiegészítő fedezettel sem finanszírozható. 

 

Önerő mértéke: minimum az árverésen kialakult végső vételár 20 %-a (beleértve a 10 % letétet is). Abban az esetben, amennyiben a pályázat nyertes hitelfelvevőnek van érvényes haszonbérleti szerződése, ott a minimum 10 % (beleértve a 10 % letétet is) önerő elfogadható.

 

Futamidő: minimum 2 év, maximum 20 év (NHP finanszírozás esetén max. 10 év)

 

Kötelező biztosítékok: 

 

  • Első helyen bejegyzett ingatlan jelzálog. Amennyiben a megvásárolt termőföldön alapított első ranghelyű jelzálogjog bejegyzése a biztosíték, akkor a Nemzeti Földalap hozzájárulása szükséges a bejegyzéshez. A fedezetül felajánlott, megvásárolni kívánt termőföld ingatlan értékének megállapításáhoza a mindenkor hatályos Fedezetértékelési Szabályzattól eltérően nem szükséges értékbecslést végezni abban az esetben, ha a liciten megvásárolt földterület szántó, rét, legelő vagy nádas művelési ágú érintett termőföld. Ebben az esetben piaci értékként elfogadható az NFA (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet) által a megyei és helyi átlagárak alapján Ft/AK mértékegységben meghatározott értékből az ingatlanra számított érték (AK*NFA Ft/AK mérték) 120%-a, illetve az árverésen kialakult végső vételár közül az alacsonyabb érték. 
  • Intézményi kezesség a kölcsönösszeg 80 %-ában (tőkére). Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvánnyal Egyedi megállapodás kerül megkötésre, melyhez csatlakozási nyilatkozatot kell majd megküldeni 2 példányban a Takarékbank Termékfejlesztési Osztály, Mohácsi Andrea részére. Ennek részleteiről a későbbiek folyamán küldünk értesítést.
  • Amennyiben nem a jelenlegi bérlő lesz a vevő, követelésen alapított zálogjog előírása a bérleti díj tekintetében és ennek HBNY rendszerbe történő bejegyzése és/vagy a termőföldet bérbevevő magánszemély vagy jogi személy kezességvállalása vagy garanciavállalása (ha a haszonbérlő a vevő hozzátartozója vagy a vevő érdekeltségébe tartozó jogi személy, akkor javasolt a haszonbérlő kezességének bevonása) szükséges.


Egyéb feltételek:

 

  • a megvásárolt és fedezetbe vont földterület kizárólag a SZH hozzájárulásával adható bérbe - amennyiben az érintett földrészleten nem a nyertes pályázó a vásárláskori haszonbérlő, abban az esetben a haszonbérleti szerződés időtartama alatt a bérleti szerződés bármilyen módosításához a SZH hozzájárulása szükséges

 

Kiegészítő biztosíték: a mindenkor hatályos Fedezetértékelési Szabályzat alapján az alábbi eltéréssel. Ha a kiegészítő fedezet a forgalomképes ingatlanok közül termőföld (szántó, legelő, rét) akkor az FHB Ingatlan Zrt. által szemle nélkül megadott érték elfogadható előzetes értékbecslésként a hitelbírálati folyamatban (tényleges helyszíni szemle ebben az esetben is megtörténik egy későbbi időpontban).

 

Árazás: 


Változó, referenciakamat + kamatfelár
Referenciakamat: 1 havi BUBOR
Kamatfelár: 2% 
( A Hirdetményben ez lenne a meghirdetett kondíció, de a KHB egyedileg eltérhet ettől)
  
MNB-NHP konstrukció esetén: 1,85% + (a rendelet alapján felszámítható költségek)

 

További információt a Terméktájékoztatónk tartalmaz, illetve további kérdés esetén fiók munkatársaink állnak szíves rendelkezésére.

Csatolt dokumentumok: