„Legyen Ön is a munkatársunk!”
  1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Agrárfinanszírozás
  4. Hiteltermékek
  5. Takarék Termőföldvásárlási kölcsön

Takarék Termőföldvásárlási kölcsön

A termék lehetőséget biztosít a Nemzeti Földalap által kiírt termőföld árveréseken megvásárolni kívánt termőföldek finanszírozására.

A kölcsönt igényelhetik: a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerint helyben lakó, földművesnek minősülő, magyar állampolgárságú természetes személyek (őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdaság).

 

A kölcsön összege a termőföld aukciós kikiáltási árának maximum 120 %-a lehet. Ettől magasabb összeg kiegészítő fedezettel sem finanszírozható. 

 

Önerő mértéke: minimum az árverésen kialakult végső vételár 20 %-a (beleértve a 10 % letétet is). Abban az esetben, amennyiben a pályázat nyertes hitelfelvevőnek van érvényes haszonbérleti szerződése, ott a minimum 10 % (beleértve a 10 % letétet is) önerő elfogadható.

 

Futamidő: minimum 2 év, maximum 20 év (NHP finanszírozás esetén max. 10 év)

 

Kötelező biztosítékok: 

 

  • Első helyen bejegyzett ingatlan jelzálog. Amennyiben a megvásárolt termőföldön alapított első ranghelyű jelzálogjog bejegyzése a biztosíték, akkor a Nemzeti Földalap hozzájárulása szükséges a bejegyzéshez. A fedezetül felajánlott, megvásárolni kívánt termőföld ingatlan értékének megállapításáhoza a mindenkor hatályos Fedezetértékelési Szabályzattól eltérően nem szükséges értékbecslést végezni abban az esetben, ha a liciten megvásárolt földterület szántó, rét, legelő vagy nádas művelési ágú érintett termőföld. Ebben az esetben piaci értékként elfogadható az NFA (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet) által a megyei és helyi átlagárak alapján Ft/AK mértékegységben meghatározott értékből az ingatlanra számított érték (AK*NFA Ft/AK mérték) 120%-a, illetve az árverésen kialakult végső vételár közül az alacsonyabb érték. 
  • Intézményi kezesség a kölcsönösszeg 80 %-ában (tőkére). Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvánnyal Egyedi megállapodás kerül megkötésre, melyhez csatlakozási nyilatkozatot kell majd megküldeni 2 példányban a Takarékbank Termékfejlesztési Osztály, Mohácsi Andrea részére. Ennek részleteiről a későbbiek folyamán küldünk értesítést.
  • Amennyiben nem a jelenlegi bérlő lesz a vevő, követelésen alapított zálogjog előírása a bérleti díj tekintetében és ennek HBNY rendszerbe történő bejegyzése és/vagy a termőföldet bérbevevő magánszemély vagy jogi személy kezességvállalása vagy garanciavállalása (ha a haszonbérlő a vevő hozzátartozója vagy a vevő érdekeltségébe tartozó jogi személy, akkor javasolt a haszonbérlő kezességének bevonása) szükséges.


Egyéb feltételek:

 

  • a megvásárolt és fedezetbe vont földterület kizárólag a SZH hozzájárulásával adható bérbe - amennyiben az érintett földrészleten nem a nyertes pályázó a vásárláskori haszonbérlő, abban az esetben a haszonbérleti szerződés időtartama alatt a bérleti szerződés bármilyen módosításához a SZH hozzájárulása szükséges

 

Kiegészítő biztosíték: a mindenkor hatályos Fedezetértékelési Szabályzat alapján az alábbi eltéréssel. Ha a kiegészítő fedezet a forgalomképes ingatlanok közül termőföld (szántó, legelő, rét) akkor az FHB Ingatlan Zrt. által szemle nélkül megadott érték elfogadható előzetes értékbecslésként a hitelbírálati folyamatban (tényleges helyszíni szemle ebben az esetben is megtörténik egy későbbi időpontban).

 

Árazás: 


Változó, referenciakamat + kamatfelár
Referenciakamat: 1 havi BUBOR
Kamatfelár: 2% 
( A Hirdetményben ez lenne a meghirdetett kondíció, de a KHB egyedileg eltérhet ettől)
  
MNB-NHP konstrukció esetén: 1,85% + (a rendelet alapján felszámítható költségek)

 

További információt a Terméktájékoztatónk tartalmaz, illetve további kérdés esetén fiók munkatársaink állnak szíves rendelkezésére.

Csatolt dokumentumok: