„Legyen Ön is a munkatársunk!”
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Számlavezetés
 4. Bankszámla
 5. Vállalkozói forint fizetési számla

Vállalkozói forint fizetési számla

Vállalkozói forint fizetési számla

Takarékszövetkezetünk vállalja egyéni és társas vállalkozások, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, társasházak és egyéb szervezetek fizetési számláinak vezetését és pénzforgalmuk bonyolítását. A fizetési számlával kapcsolatos kamatokról és díjakról a vállalkozói forint számla-vezetésre vonatkozó Hirdetményből tájékozódhat.

 

Számlanyitásához szükséges okmányok és dokumentumok:

 

 • közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a vállalkozás vagy szervezet jellege szerinti alapító dokumentum, vállalkozói igazolvány vagy igazolás
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által készített  aláírás minta,
 • nyilvántartásba vételt igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat),
 • adószámot és statisztikai számjelet igazoló okirat


Takarékszövetkezetünk, mind a papír alapon, mind az elektronikus aláírással ellátott és benyújtott dokumentumokat is elfogadja.


Kapcsolódó szolgáltatások között:

 

 • Kivonatküldés 
 • Betét lekötés 
 • Forint átutalások indítása és fogadása
 • Pénztári készpénz felvétel és befizetés

Csatolt dokumentumok: