Tisztelt Ügyfelünk!

Ez úton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy 2018. május 25. napjától alkalmazandó az új EU-s Általános Adatvédelmi Rendelet (röviden: GDPR). Az új jogszabályban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében Új Adatkezelési Tájékoztatót készítettünk, amelyben egy helyen megtalál minden releváns információt arról, hogy hogyan kezeljük adatait, amikor a Pátria Takarékszövetkezet szolgáltatásait – akár személyesen bankfiókjainkban, akár internetes felületen – igénybe veszi. Megtudhatja, hogy Önnel kapcsolatban milyen személyes adatokat kezelünk, hogyan használjuk fel és kivel osztjuk meg azokat, hogyan biztosítjuk személyes adatainak védelmét, valamint azt is, hogy Önnek milyen adatvédelmi jogai vannak és ezen jogait hogyan tudja érvényesíteni.

Javasoljuk, hogy olvassa el az Új Adatkezelési Tájékoztatót, amely az alábbi linkre történő kattintással elérhető:

Adatkezelési Tájékoztató

Az Új Adatkezelési Tájékoztatót honlapunkon (www.patriatakarek.hu) is közzétettük, hogy bármikor legyen lehetősége elolvasni.
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Számlavezetés
 4. A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

Az Ügyfelek cégbejegyzéshez, számlanyitáshoz szükséges okmányai

A feltüntetett dokumentumok eredeti példányát minden esetben kérjük bemutatni!

 

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok

 

Korlátolt felelősségű társaság
 •  Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Részvénytársaság
 •  Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett alapító okirat eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 •  már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Közös Vállalat
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Egyesülés
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Szövetkezet
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett alapszabály eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)

 

Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok

 

Közkereseti társaság
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Betéti társaság
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a cégbíróság igazolása szerepel a társasági bejegyzés iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)

 

Egyéb jogi személyek

 

Közhasznú társaság
 • Közokiratba foglalt, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett társasági szerződés eredeti, vagy eredeti aláírásokat tartalmazó másolati példánya, melyen a Megyei (Fővárosi) Bíróság (vagy más hatóság) igazolása szerepel a nyilvántartásba vétel iránti kérelmének iktatásáról, az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi
 • már működő társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • az ügyfél adószámát és statisztikai számjelét tartalmazó dokumentum (alakuló cég esetén a Cégbíróság által kiadott tanúsítvány, egyéb esetekben a Cégkivonat)
Alapítvány
 • az illetékes bíróság által kiadott igazolás a nyilvántartásba vételről
 • alapító okirat
 • adóbejelentkezési lap
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
Egyesület
 • az illetékes bíróság által kiadott igazolás a nyilvántartásba vételről
 • alapító okirat
 • adóbejelentkezési lap
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
Egyház 
 • a bíróság által kiállított igazolás a nyilvántartásba vételéről
 • alapító okirat
 • adóbejelentkezési lap
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta
Ügyvédi iroda
 • Ügyvédi Kamara által kiadott igazolás, hogy felvették az irodák névjegyzékébe
 • alapító okirat és módosításai, valamint szükség esetén a módosítások kamarai bejegyzései
 • adóbejelentkezési lap
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta

 

Egyéb ügyfelek

 

Egyéni vállalkozó, egyéni cég

Egyéni vállalkozó

 

 • vállalkozói igazolvány, illetve ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére vonatkozó igazolás
 • a vállalkozó azonosító adatait (adószámát, KSH számát, stb.) tartalmazó tanúsítvány
 • személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány


Egyéni cég

 

 • cég cégjegyzését tartalmazó eredeti, 30 napnál nem régebbi cégbírósági határozat
 • vállalkozói igazolvány, illetve ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére vonatkozó igazolás
 • a vállalkozó azonosító adatait (adószámát, KSH számát, stb.) tartalmazó tanúsítvány
 • személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Őstermelő
 • a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal által, az adóévre kiadott eredeti őstermelői igazolvány
 • a lakóhely szerinti illetékes adóhatóság által kiadott adóazonosító jel (adókártya)
 • személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
Társasház
 • a földhivatal által érkeztetett alapító okirat és tulajdoni lap másolata
 • a földhivatal által történt bejegyzésről készült határozat
 • az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének eredeti példánya
 • szervezeti-működési szabályzat és/vagy a közös képviselet ellátására vonatkozó megbízást tartalmazó okirat
 • gazdálkodó tevékenység végzése esetén (pl. bérbeadás) adóbejelentkezési lap
Párt
 • az illetékes bíróság által kiadott igazolás a nyilvántartásba vételről 
 • alapszabály
 • adóbejelentkezési lap
Egyéni ügyvéd
 • ügyvédi Kamara által kiadott, arcképes igazolvány
 • személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
Közjegyző
 • a területi kamara által kiadott közjegyzői igazolvány
 • személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa