Fektesse be pénzét online!

2019. március 01. és 2019. április 30. közötti időszakban Electra Internet Banking értékpapír modul szolgáltatásra szerződő ügyfelek számára - a feltételek teljesítése esetén - 2019. szeptember 30-ig díjmentes számlavezetést1 biztosítunk új/meglévő Normál Értékpapírszámlájára/ Tartós Befektetési Értékpapírszámlájára vonatkozóan.

 

 

Az akcióban az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén tud részt venni:

 

 • új Electra Internet Banking értékpapír modul szolgáltatási szerződés megkötése a Takarékbank Zrt.-vel 2019. március 01. és 2019. április 30. között
 • Ön még nem rendelkezett a Takarékbank Zrt.-nél vezetett Electra Internet Banking értékpapír modul szolgáltatási szerződéssel, illetve nem szüntette meg a korábban kötött  Electra Internet Banking értékpapír modul szolgáltatási szerződést 2019. február 20.-a után
 • az Electra Internet Banking rendszeren keresztül legalább 2.000.000,- (kétmillió) forint értékben (piaci értéken) MPT Ingatlan Alap „A” sorozat és/vagy MPT Harmónia Vegyes Alap vásárlására ad vételi megbízást a szerződés megkötése hónapjának utolsó munkanapjáig, és
 • a megvásárolt állományból legalább 2.000.000,- (kétmillió) forint értékű állomány megtartásra kerül az értékpapír- és ügyfélszámlán, valamint Electra Internet Banking értékpapír modul szerződést az ügyfél nem mondja fel a díjmentes számlavezetési időszak végéig, azaz 2019. szeptember 30-ig2.
   
   

A kampányban részt vevő befektetési alapokra vonatkozó főbb kockázatok:

 

 • Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” sorozat3:
  • Gazdasági, Politikai Kockázat
  • Befektetési eszközök likviditási kockázata
  • Partnerkockázat
  • Inflációs, kamatszint kockázat
  • Ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos piaci és működési kockázat
    
    
 • Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Alap3:
  • Kibocsátói
  • Likviditási
  • Partnerkockázat
  • Letétkezelő
  • Származtatott termékekből eredő
    
    

A kockázatokról a www.takarekinvest.hu weboldalon tájékozódhat a Takarék Befektetési Alapok menüpontban.

 

 

Ez a dokumentum a Takarékbank Zrt. befektetési szolgáltatásait népszerűsítő kereskedelmi kommunikáció.
 
1 A díjmentesség feltételeit a Bank automatikusan ellenőrizi és állítja be. A feltételek fennállásának megszűnésétől kezdve a Bank hatályos Díjtételek jegyzékében szereplő értékpapírszámla vezetési és ügyfélszámla vezetési díjakat számítja fel.
2 Az állományi feltétel teljesítése a befektetési jegy vételi és visszaváltási tranzakciók árfolyamértékének különbsége alapján kerül meghatározásra, tehát ezáltal lehetővé tesszük Ügyfeleink számára a tartási időszak alatt a befektetési jegyek cseréjét a meghatározott termékkörön belül.
3 A Befektetési Alapok kockázatairól részletes tájékoztatást a Kiemelt Befektetői Információkból kaphat, amely elérhető a Diófa Alapkezelő Zrt. internetes oldalán (www.diofaalapkezelo.hu).
 
A fenti információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.
 
Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa át a kapcsolódó dokumentumokat. Az említett Alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alapok időszaki hozamairól, az Alapokat érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódhat az alábbi honlapon, az Alapok forgalmazási helyein, illetve a Diófa Alapkezelő Zrt. internetes oldalán (http://www.diofaalapkezelo.hu) megtalálható hivatalos tájékoztatókból, az Alapok Tájékoztató és Kezelési Szabályzatából, a Kiemelt Befektetői Információkból és a havi portfólió jelentésekből.
 
Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az Alapok jövőbeni teljesítményére nézve, azokból nem lehet a jövőbeni hozamra, annak változására, illetve az Alapok teljesítményére vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.


Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tájékoztatjuk, hogy a Parlament elfogadta A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) módosítását. Amennyiben az Ön esetében ez idáig még nem történt meg az ismételt átvilágítás, kérjük, hogy mielőbb, de legkésőbb 2019. október 31-ig tegye meg a szükséges lépéseket ennek pótlására.
Tájékoztató az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos tudnivalókról
Üdvözlettel,
PÁTRIA Takarékszövetkezet