Tájékoztató Díjmentes Készpénzfelvételről

Az Országgyűlés által elfogadott a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. számú törvény (a továbbiakban: „a Tv.”) előírja a fogyasztók által díjmentesen elérhető készpénzkifizetés és/vagy készpénzfelvétel feltételeit.

 

 

A Tv által biztosított díjmentességre (továbbiakban: kedvezmény) azon fogyasztó jogosult, aki:

 • a 16. életévét betöltötte,
 • Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
 • nyilatkozatot tesz a kedvezmény igénybevételéről.

 

A fogyasztó a nyilatkozattételre a következő módokon jogosult:

 • személyesen a PÁTRIA Takarékszövetkezet ügyfélfogadásra kijelölt helyiségeiben, vagy
 • internetbank rendszeren keresztül (EIB, Netbank Electra7 megfelelő menüpontjának használatával).

 

A nyilatkozattételre vonatkozó előírások:

A Nyilatkozat formanyomtatvány átvehető a Takarékszövetkezet fiókjaiban, vagy használható az 53/2013 (XI.29.) NGM rendeletben közzétett nyomtatvány.

 • A fogyasztó a nyilatkozatban megjelöli azt a forintban vagy devizában vezetett fizetési számlát, amelyen a kedvezményt igénybe kívánja venni.
 • A fogyasztó csak olyan fizetési számlát jelölhet meg, amelynek tulajdonosa.
 • Egy fizetési számlához csak egy nyilatkozat tehető, a kedvezmény nem tulajdonosonként, hanem számlánként vehető igénybe.
 • Közös tulajdonú számla esetén elegendő egyetlen tulajdonos nyilatkozata.
 • A fogyasztó nyilatkozatot 2013. december 1-jét követően bármikor tehet és bármikor visszavonhat. Egyidejűleg azonban csak egy nyilatkozat lehet érvényben. Az adott hónap 20. napjáig megtett, vagy visszavont nyilatkozatok a következő hónap 1. napján lépnek hatályba. Visszavonásnak minősül, amennyiben a fogyasztó a korábbi nyilatkozatában megjelölttől eltérő fizetési számlát jelöl meg nyilatkozatával. Ez esetben a korábbi nyilatkozatában megjelölt szolgáltató értesítő levélben tájékoztatja a fogyasztót a nyilatkozat visszavonásának tényéről.
 • Amennyiben a fogyasztó jogosulatlanul tesz nyilatkozatot, a Takarékszövetkezet jogosult a korábban kedvezményesen elszámolt készpénzfelvétel és/vagy készpénzkifizetés díját visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.

 

A kedvezmény mértéke:

Az adott naptári hónapban, első két alkalommal végrehajtott, forintban teljesített tranzakció díjmentes, együttesen maximum 150.000,- Ft értékhatárig.
Ha a havi első kettő készpénzfelvétel összege a 150.000,- Ft-ot meghaladja, a százötvenezer forintot meghaladó összeg után a mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett díj kerül felszámításra.
A törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén, a biztosított maximális díjkedvezményt csak abban az esetben tudja teljes körűen igénybe venni, amennyiben az Ön bankkártyájához tartozó, ATM-re vonatkozó napi limit összege nem kevesebb 75.000,-Ft-nál. Amennyiben a limit ezt az összeget nem éri el, kérjük egyeztessen számlavezető fiókjánál.
A kedvezmény igénybevételének módja:

Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM), készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel.

 

Egyéb információk, feltételek, lehetőségek:

 • A lehetséges kedvezményes tranzakciók kezelése, a kedvezményes tranzakciók azonosítása, a kedvezmény összegének meghatározása és a kedvezménnyel korrigált elszámolások végrehajtása során semmilyen módon nem fogjuk vizsgálni, hogy a tranzakciók teljesítése milyen fedezet terhére történt (pl.: munkabér jóváírás, rendszeres ellátás, hitelkeret stb.).
 • A kedvezményre jogosult ügyfélre (aki a nyilatkozatot tette) nem kell teljesülnie, hogy azonos legyen a készpénzkifizetés vagy készpénzfelvétel műveletet végrehajtó természetes személlyel (pl.: társtulajdonos, meghatalmazott). A kedvezményt a számla tulajdonosa felé akként érvényesítjük, hogy a számlán nem kerül elszámolásra a kedvezményes tranzakciók készpénzfelvételének díja.
 • 2014. január 31-ig forgalmazott számlacsomagjaink (Prémium, Extra, Borostyán) biztosítják a havi első, saját ATM-ből történő ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét. Ezt a kedvezményt nem számítjuk bele a törvény által biztosított ingyenes készpénzfelvételbe, azt továbbra is ezen felül biztosítjuk ügyfeleink számára.

 

Elszámolás menete:

Az első két tranzakció azonosítása a kártyatételek utólagos elszámolása miatt teljes bizonyossággal csak utólagosan lehetséges.
Ingyenes készpénzfelvételek hóközi elszámolásához egy olyan feltételrendszert alakítunk ki, amelynek révén megvalósul, hogy a fogyasztók azonnal részesülnek a kedvezményben, miközben minimalizáljuk a tényleges, utólagos kedvezmény-meghatározás eredményétől való eltérést.
A bankkártyás készpénzfelvétel műveletek esetén a számlavezető rendszer csak utólag tudja vizsgálni azon körülményeket, amely alapján egyértelműen eldönthető lenne egy készpénzfelvételről, hogy a jogszabály által ingyenesnek minősíthető művelet követelményeit teljesíti-e. Ezért a bankkártyás készpénzfelvételek díjaira nézve egy számlánként egyedileg nyilvántartott limitösszeg erejéig automatikusan díjmentesnek számoljuk el a készpénzfelvételeket; míg a limitösszeg felhasználását követő elszámolások az eredeti díjösszeggel hajtódnak végre. A limitösszeg nagysága jelenleg valamennyi számlára vonatkozóan egységesen 1.450,- Ft.
Az adott naptári hónapra eső tranzakciók vizsgálatakor az elszámolás üzenet szerinti eredeti tranzakció dátumát és időpontját vesszük figyelembe (amikor az ATM készpénzfelvétel megtörtént).
A limitfigyeléstől függően történő díjösszeg meghatározáskor sem a hónapon belüli készpénzfelvétel darabszámot, sem a hónapon belüli készpénzfelvételek összegének értékét nem fogjuk figyelni, mivel kizárólag utólagosan állapítható meg a bankkártyás készpénzfelvételek sorrendisége,
Egy megjelölt fizetési számlára nézve a következő hónap 8. munkanapján az előző hónapban kedvezményesen elszámolt tranzakciókat időrendbe állítjuk és ennek alapján az első két tranzakcióra biztosítjuk a tényleges kedvezményt. Az ezen felüli, de korábban kedvezményesen elszámolt tranzakciók esetében a tárgyhónapot követő 8. munkanapon a tényleges díjat egy összegben a fizetési számlára terheljük.
 

Ügyfelek tájékoztatása:

 • Az ügyfelek részére kiküldött bankszámlakivonatokon az elszámolás hónapjában tranzakciónként megjelenítésre kerül a feltételes kedvezmény összege.
 • A következő havi kedvezmény-felülvizsgálatkori elszámolás kivonaton az ügyfél tájékozódhat, hogy melyek voltak adott hónapban az összes feltételes kedvezményes tranzakciók,
  milyen összeggel, valamint azok közül melyek lettek a kedvezményes tranzakciók, amelyekkel igénybe vette a kedvezményt, és valójában mekkora összegű kedvezményben részesült.
   

További kérdés esetén, kérjük forduljon bizalommal számláját vezető fióki munkatársainkhoz!

 

 

Gyömrő, 2017. december 29.

                                                                                              PÁTRIA Takarékszövetkezet

 

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt ügyfél-átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

 

RÉSZLETEK